Auteur:

Gepubliceerd op: 05-07-2022

In mei werd via een nieuwsbericht al aangekondigd dat er een bestek uitgeschreven werd voor de opmaak van een startanalyse lokale renovatiestrategie. 

Het beperken van het energieverbruik van het gebouwenpark is immers één van belangrijkste klimaatuitdagingen in Vlaanderen. De renovatiegraad moet drastisch naar omhoog om alle woningen tegen 2050 op label A te krijgen, zoals de Vlaamse renovatiedoelstelling vooropstelt. Door de grootte van de uitdaging is het noodzakelijk om die zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Lokale besturen zijn het overheidsniveau dichtst bij de burger die een cruciale rol kunnen spelen in het ondersteunen van hun inwoners om die uitdaging aan te pakken.

Deze opdracht werd nu toegewezen aan het samenwerkingsverband van onderzoeksinstelling Vito en softwarebouwer Agifly. Dit zijn dezelfde consortiumleiders die vorig jaar voor VVSG Netwerk Klimaat ook de www.inspiratiekaartwarmtezonering.be gebouwd hebben. 

We kunnen dus dezelfde positieve samenwerking verderzetten. Dit biedt het voordeel dat het warmteverhaal en renovatieverhaal vlot aan elkaar kunnen gekoppeld worden, wat ook beleidsmatig heel relevant is. In de offerte is voorzien om voor het aspect renovatie met dezelfde straatsegmenten te werken als ook in de Inspiratiekaart Warmtezonering. Deze tool zou dus een zeer fijnmazig overzicht moeten geven op de renovatie-uitdagingen. Er zal opnieuw een publiek toegankelijk gedeelte zijn, en daarnaast een omgeving waar lokale besturen aan de slag kunnen. 

Verwacht dus een soort van 'inspiratiekaart renovatie' (onze voorlopige werktitel) die je kan gebruiken om het lokale renovatiebeleid vorm te geven en de juiste prioriteiten te stellen. De tool moet tegen eind dit jaar afgewerkt zijn en wordt voorgesteld op een inspiratiedag begin 2023. 

Maarten Tavernier