Auteur:

Gepubliceerd op: 12-01-2022

Het SURE2050-team nodigt u graag uit op het online SURE2050 event op donderdag 27 januari 2022 van 9:30 uur tot 11:30 uur.

Door nu al in te zetten op een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer (SUstainable Real Estate), zorg je er niet enkel voor dat de waarde van het eigen patrimonium behouden blijft. Je krijgt als lokaal bestuur ook meer inzichten in de investeringen die nodig zijn om de CO2-reductie- en energiebesparingsdoelstellingen voor gebouwen en technische infrastructuur in het Lokaal Energie- en Klimaat Pact en in het Intern Vlaams klimaatplan te bereiken. 

Door deze inzichten kan er je maximaal anticiperen op financiële ondersteuning die vanuit Europa of Vlaanderen beschikbaar wordt gesteld via verschillende calls. Ook kan je beter onderbouwde beslissingen nemen en blijven je budgetten onder controle.

Een tekort aan resources of expertise? Laat dat geen struikelblok zijn om nu al het kader te creëren waarbinnen duurzaam vastgoedbeleid en -beheer verder kan worden opgezet binnen jouw gemeente of entiteit. Op donderdag 27 januari tonen we jou hoe je verdere stappen kan zetten in het verduurzamen van je patrimonium.

Concreet:

  • Kom je de principes van strategisch vastgoedbeleid te weten.
  • Kondigen we een award aan.
  • Krijg je praktijkvoorbeelden uit de privé en overheid: hoe is een duurzaam vastgoedbeleid tegelijk goed financieel beleid en goed bestuur?

Meer details over sprekers volgen.

Op deze pagina alvast meer informatie en registratie voor het online event, een aanrader!   

Een strategische visie op het gemeentelijk patrimonium, vertrekkende van een gebouw en verbruiksinventarisatie, is ook onmisbaar om energiebesparing klein én groot te identificeren waarmee je mogelijk extra "handen en hoofden" kan inzetten om dat extra werk te verzetten.   Van het pilootproject "rollend capaciteitsfonds" lopen intussen de eerste voorzichtige resultaten binnen, wordt later zeker vervolgd.   

 

 

 

 

 

Kris Moonen