Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2021

  • Hebben jij of je team de handen méér dan vol met het dagdagelijks beheer van jullie gebouwen?
  • Kom je niet of onvoldoende toe aan actief energiebeheer, het laten uitvoeren van energieaudits en het opvolgen van besparende maatregelen?
  • Heb je het gevoel dat er kansen én subsidies worden gemist bij renovatieprojecten?
  • Mis je informatie om moeilijke (renovatie)keuzes te maken voor het gehele patrimonium?
  • Zouden extra handen en hoofden welkom zijn om u te helpen bij de huidige én de toekomstige uitdagingen doorheen het patrimoniumbeheer en het energie(besparing)-landschap?  

Antwoordde je net 'ja' op één of meerdere vragen? Dan is deze oproep zeker iets voor jouw gemeente!  

Lokale besturen verbruiken samen immers heel wat energie (gas, elektriciteit, andere dragers) en er wordt vanuit diverse hoek naar lokale besturen gekeken vanwege hun voorbeeldfunctie. In de Europese green deal is de “renovatie golf” een hoeksteen van een toekomstbestendig relancebeleid, dit naast andere (klimaat en energie) engagementen op Europees, Belgisch, Vlaams én gemeentelijk vlak. Om de huidige engagementen van -40% CO2 tegen 2030 en 2.09% primaire energiebesparing per jaar te realiseren, moet het renovatie tempo nog met een factor 3 (of meer) omhoog!  

Toch stelden VVSG - het Netwerk Klimaat - samen met een reeks lokale besturen vast dat ondanks deze motivatie en engagementen het op het terrein vaak ontbreekt aan de nodige tijd, capaciteit, prioriteit en/of middelen om deze forse uitdaging aan te kunnen gaan. We stelden vast dat door actief energiebeheer én enkele maatregelen met zeer korte terugverdientijd (ongeveer 1 à 2 jaar), er al snel enkele procenten op de totale energiefactuur te besparen valt.

Een gemiddeld lokaal bestuur betaalt jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan energie (gas, elektriciteit, openbare verlichting…).  Een relatief kleine besparing levert al gauw een deeltijdse of zelfs voltijds equivalent op. Maar zonder extra opvolging, geen besparing en zonder besparing, geen middelen voor extra opvolging. Hoe kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden?

Met dit pilootproject willen we bij een 4-tal gemeenten een totaal ontzorging (twv 15.000€) aanbieden op 2 vlakken: 

  1. Audits uitvoeren (waar nodig) en alle snelle maatregelen ook realiseren die vanuit een energie en gebouwinventaris mogelijk zijn met minimale voorinvestering.  

  1. Het denkwerk opstarten van een strategisch vastgoed plan, zodat moeilijke keuzes in de juiste gebouwen en op het juiste tijdstip of volgorde kunnen geargumenteerd worden.  

De nodige begeleiding en expertise wordt volledig voorgeschoten door Netwerk Klimaat, het enige engagement dat uw gemeente dient te nemen neemt is:  

  1. Toegang tot gebouwen, gebouwinformatie (bv uit E-lyse of EMS), bestaande audits verschaffen.  

  1. Na afloop van de piloot de aantoonbare energiebesparing “terugrollen” naar het netwerk klimaat, zodat wij het bedrag dat voorgeschoten werd kunnen terugbetaald krijgen en opnieuw bij een andere gemeente kunnen inzetten.    

  1. Het engagement nemen om deze jaarlijkse besparing in te zetten voor een blijvende opvolging en reductie van het gemeentelijk energieverbruik

Aanmelden en alle praktische informatie kan via dit formulier én voor 31 juli 2021.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via netwerkklimaat@vvsg.be of schrijf u in voor de infosessie op dinsdag 6 juli tussen 14-15u via mail naar kris.moonen@vvsg.be

Kris Moonen