Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2020

De Vlaamse scholen blijven op maandag 9 en dinsdag 10 november twee extra dagen gesloten. Samen met de herfstvakantie en Wapenstilstand ontstaat zo een langere periode om het virus af te remmen.

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen op die dagen zo veel als mogelijk thuis op te vangen, maar niet alle ouders kunnen een oplossing voor opvang vinden in hun eigen netwerk.

Om opvang te garanderen voor deze kinderen, is aan lokale besturen gevraagd om hierin een coördinerende rol te spelen. Als door een flexibele inzet van het reguliere aanbod voor kinderopvang niet alle opvangnoden kunnen worden beantwoord, zijn de lokale besturen het best geplaatst om vanuit hun regierol bijkomende noodopvang te realiseren op 9 en 10 november.

Het bijkomend opvangaanbod wordt gecreëerd door de lokale besturen of andere lokale actoren (buitenschoolse opvang, jeugdwerkinitiatieven, sportinitiatieven, …) die daarvoor zullen worden vergoed door het lokaal bestuur. Ook scholen kunnen vrijwillig een inbreng doen.
 

30 euro per kind per dag:
 

De Vlaamse Regering voorziet opnieuw 30 euro per dag per kind voor de lokale besturen die ervoor kiezen om een bijkomend opvangaanbod te creëren. Er wordt teruggegrepen naar de oplossing die goed gewerkt heeft in het voorjaar, met een samenwerking tussen de lokale besturen, de verschillende (buitenschoolse) opvanginitiatieven en de scholen.

Het lokaal bestuur zal de lokale actoren vergoeden voor de kosten die gemaakt worden voor het creëren van bijkomend opvangaanbod. De opvang is gratis voor ouders.

De wijze van financiering is identiek aan deze voor de noodopvang tijdens het voorjaar. Het gaat dus over een financiering aan de lokale besturen voor het bijkomend kosteloos opvangaanbod.

  • Voor de inzet van personeel: 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 10 euro per effectief opgevangen kind per halve dag.
  • Voor de inzet van infrastructuur: 10 euro per effectief opgevangen kind per dag.


Eigen prioriteiten bepalen:


De opvang geldt voor alle kinderen die naar het basisonderwijs gaan, waarvoor opvang noodzakelijk is. Indien niet noodzakelijk zal de Vlaamse Regering geen subsidievoorwaarden opleggen. Lokale besturen en opvanginitiatieven kunnen wel op basis van noden en mogelijkheden een prioritering opmaken. Zij kennen de lokale gezinnen en kunnen de inschatting dan ook zelf maken.
 

Veiligheid:
 

Aan de ouders wordt gevraagd dat ze hun kinderen zoveel mogelijk thuis opvangen en contact met anderen, en zeker met kwetsbaren, vermijden. Wanneer opvang toch onvermijdelijk is, moet het mengen van bubbels maximaal vermeden worden.

Aan de door Opgroeien erkende kinderopvang wordt gevraagd, indien mogelijk, de opvang te organiseren volgens de geldende kwaliteitsvoorwaarden. Wetende dat het niet evident is om dit op korte termijn dit te realiseren, staat Opgroeien toe om redelijkerwijs af te wijken van deze kwaliteitsvoorwaarden op 9 en 10 november.

Aan alle aanbieders van opvang wordt gevraagd om maximaal de richtlijnen uit het draaiboek rond de veilige organisatie van opvang voor schoolgaande kinderen te volgen.
 

Lange termijn oplossingen nodig:


De VVSG is - naast deze financiële tussenkomst voor opvang op 9 en 10 november - vragende partij voor een meer structurele oplossing voor de nood aan opvang die ontstaat bij (lokale) sluitingen van scholen/opvangvoorzieningen.

De voorbije dagen zagen we in verschillende steden en gemeenten spontaan samenwerkingen ontstaan waarbij lokale besturen het initiatief nemen om toch, bij een sluiting van een (deel van een) school, te voorzien in de noodzakelijke noodopvang. We vragen aan de Vlaamse overheid dat zij ook dan de lokale besturen financieel ondersteunen om noodopvang te regelen.

De huidige fase van de pandemie zorgt er ook voor dat men in de kinderopvang kampt met personeelstekort. Daardoor zal niet overal voor alle ouders die nood hebben een opvangplaats kunnen gerealiseerd worden. De VVSG vraagt dat de lokale besturen zelf kunnen bepalen wie de noodopvang kan gebruiken.

 

Meer info

Corona en kinderopvang

 

Ann Lobijn