Auteur:

Gepubliceerd op: 28-06-2022

Na grondige evaluatie wordt in het najaar van 2022 een vernieuwde Noodkoopfonds-oproep gelanceerd, de minister voorziet hiervoor 36 miljoen euro.  

Er zijn in Vlaanderen namelijk nog heel wat noodkopers: eigenaar‐bewoners die, bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt, een ondermaatse woning kopen, maar die niet over de nodige middelen beschikken om de woning op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen. Deze noodkoopwoningen worden gekenmerkt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en/of energieprestaties. 

In deze tijd van ongeziene energieprijzen en groeiende energiearmoede is het nog belangrijker geworden om deze gezinnen zo snel mogelijk structureel te helpen. Om noodkopers te ondersteunen organiseert minister Demir een projectoproep “Noodkopersfonds” genaamd. Via dit fonds worden er aflossingsvrije leningen verstrekt voor de renovatie van de woning, via tussenkomst van OCMW en energiehuis.  

Doordat de kapitaal aflossing van deze lening pas na 20 jaar wordt opgestart én gespreid over 25 jaar, is deze specifieke financieringsvorm dragelijk voor de meest kwetsbare eigenaar-bewoners.  Onderzoek toonde immers aan dat ongeveer 40% van de woningeigenaar onvoldoende aflossingcapaciteit heeft om een (een lening voor) grondige energierenovatie te dragen. Dit instrument is dus een cruciale aanvulling van het Vlaamse en lokale renovatie instrumentarium om de renovatiegolf en stijgende energieprijzen op een inclusieve manier aan te pakken.    

Even de belangrijkste aanpassingen op een rijtje (volledige versie en praktijkervaringen ook hier te vinden op de Energieke Vrijdag webinar van 10/6)

  • aflossingsvrije leningbedrag opgetrokken naar 50.000€ 
  • begeleidingsbedrag opgetrokken naar (minimaal) 3.000€ per dossier 
  • een vergoeding voor het energiehuis van 326€ per leningdossier 
  • versoepelde definitie noodkoper en randvoorwaarden (o.a. naakt eigendom vs vruchtgebruik) 

Belangrijk : om ook in jouw gemeente de noodkopersfonds middelen te kunnen aanbieden aan, moet OCMW én uw regionaal Energiehuis samen de aanvraag indienen. De call wordt naar verwachting gelanceerd begin september, loopt tot eind oktober.  Spreek die noodzakelijke partners hier dus alvast over aan.  

Er wordt de komende vakantiemaanden ook gewerkt aan verdere praktische ondersteuning: FAQ, draaiboek, sjablonen, do's en dont's uit de vorige twee call's (goed voor 500tal dossiers, sommige al in renovatiefase). 
Deze worden via VVSG - Netwerk Klimaat, VEKA en partners ter beschikking gesteld.   

Voor vragen over deze call en doorheen het latere verloop kan je ook steeds terecht bij Joris.deleenheer@vvsg.be en Kris.moonen@vvsg.be 

Kris Moonen