Auteur:

Gepubliceerd op: 26-03-2024

Wanneer de overheid bouwgrond een nieuwe bestemming geeft voor landbouw of natuur, moet ze de eigenaar compenseren voor het verlies in waarde, dit noemen we ‘planschade’ en 'planschaderegeling'.

De planschaderegeling is niet nieuw, maar tijdens deze Vlaamse bestuursperiode is ze ingrijpend aangepast. De inwerkingtreding van deze wijzigingen staat gepland voor 15 april 2024.
 

Nieuwe administratieve procedure en berekening

Vanaf die 15 april gebeurt de bepaling van de planschadevergoeding, die voortvloeit uit voorlopig vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgens een administratieve procedure in plaats van via de rechtbank. Wie het oneens is met het bedrag kan nog steeds naar de rechter stappen na de administratieve procedure.

De berekening van de planschade verandert ook ten opzichte van het verleden. Hierdoor kunnen eigenaars van gronden die worden herbestemd van 'hard' naar 'zacht' naar verwachting een aanzienlijk ruimere vergoeding ontvangen.
 

Nog wijzigingen

Naast de planschade treden op 15 april ook andere wijzigingen van het Instrumentdecreet in werking, zoals de planbatenheffing, de koopplicht van de overheid en andere compenserende vergoedingen. 

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Xavier Buijs