Auteur:

Gepubliceerd op: 11-01-2024

URBACT is een Europees programma dat netwerkvorming tussen Europese gemeenten stimuleert en capaciteitsopbouw versterkt. Kennisuitwisseling tussen Europese gemeenten staat binnen dit programma centraal.

URBACT lanceert momenteel nieuwe oproep om zich aan te sluiten bij een netwerk van URBACT-gemeenten. De uitwisseling moet betrekking hebben op één van de 14 ‘urban innovative actions’, namelijk 'luchtkwaliteit', 'wonen', 'circulaire economie', 'integratie van migranten en vluchtelingen', 'klimaatadaptatie', 'lokale economie', 'erfgoed', 'demografie', 'duurzaam landgebruik en nature-based solutions', 'mobiliteit', 'digitale transformatie', 'armoede', 'veiligheid' en 'energietransitie'.

Wellicht een goede gelegenheid om te leren van de praktijken van andere Europese gemeenten. Lees meer over de ervaringen van de Stad Roeselare met URBACT.

De oproep loopt nog tot 20 maart.  Meer info en inschrijven voor het infomoment op 30 januari via de website van URBACT. Meer info over URBACT of neem contact op met Kaatje Gevaert van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA).

 

Xavier Buijs