Gepubliceerd op: 11-09-2020

1 op de 3 gemeenten heft een belasting op ongeadresseerd drukwerk. In verschillende besturen werd deze belasting in het verleden al aangevochten, vaak zelfs meerdere keren. De VVSG werkte samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur in de commissie Cotax een nieuw modelreglement uit dat als inspiratie kan dienen voor het eigen belastingreglement. We stelden ook verscheidene aandachtspunten op die u verder op weg kunnen zetten.

Alle informatie hierover kan u terugvinden op ons kennisnetwerk.