Auteur:

Gepubliceerd op: 31-01-2020

253 van de 300 gemeenten (84%) wijzigen de twee belangrijkste belastingtarieven niet voor 2020. Eén op de tien gemeenten verhoogt de belastingen wel. Soms is dat een wijziging aan de aanvullende personenbelasting (APB), soms aan de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV), soms ook aan de beide. Dat blijkt uit een rondvraag die de VVSG deed bij haar leden.
 

Lokale taxshift

Eén op de tien gemeenten verhoogt de belastingen, zo blijkt. In 16 gemeenten verschuiven de belastingen en vindt er een lokale taxshift plaats: de APB gaat er omlaag, de OOV naar omhoog. Het is duidelijk dat gemeenten mee gaan in de federale taxshift en arbeid minder belasten: ondanks de negatieve gevolgen van de federale taxshift op de gemeentebudgetten laten slechts negen gemeenten het APB-tarief stijgen. 18 gemeenten laten het APB-tarief zelfs dalen. Het gemiddelde APB-tarief komt zo op 7,2% en is de laatste jaren amper veranderd. Drie Vlaamse gemeenten heffen geen APB terwijl het hoogste APB-tarief vandaag 9% bedraagt en geldt in 1 gemeente.  
 

Vooral opcentiemen onroerende voorheffing

Als een gemeente de belastingen optrekt, is het in de meeste gevallen de OOV. Een van de verklaringen daarvoor is dat de Vlaamse regering de compensatie voor de gederfde inkomsten uit investeringen in materieel en outillage in 2015 schrapte. Door het Vlaamse beleid verdwijnt de fiscale basis van materiaal en outillage, waardoor bepaalde gemeenten veel minder ontvangen uit de OOV. Een hoger tarief moet dat compenseren. 13% van de gemeenten (39) doet dat ook, twee gemeenten laten de OOV dalen. Het gemiddelde OOV-tarief komt zo op 897 opcentiemen, tegenover 880 in 2019. De laagste OOV bedraagt vandaag 472 opcentiemen (twee gemeenten), de hoogste 1550 opcentiemen (1 gemeente).

Eerder bleek al dat de lokale besturen in deze legislatuur voor 13 miljard euro aan investeringen plannen, dat is 2,5 miljard meer dan in de voorbije legislatuur (bron ABB). Toch leiden die plannen niet tot hogere belastingen: de resultaten bevestigen de intentie van de burgemeesters bij het begin van de legislatuur om de belastingen niet te verhogen.

Een en ander heeft ook te maken met de extra financiële middelen die de Vlaamse overheid voorziet voor de lokale besturen.

Gemeenten gebruiken hun middelen altijd om lokaal beleid te kunnen voeren.

Bekijk de tarieven van 2020 en 2019.

 

 

 

Ben Gilot