Auteur:

Gepubliceerd op: 10-10-2022

Om de geluidsimpact van padel te kunnen inschatten en objectiveren is er sinds kort een code van goede praktijk “Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen”. Deze is te vinden op de website van Tennis en Padel Vlaanderen.

Padel is de laatste maanden amper weg te slaan uit de media. Met de Covid-19 pandemie heeft de sport een enorme boost gekend en is deze inmiddels uitgegroeid tot een van de vijf grootste sporten in Vlaanderen. De groei van de sport ging echter ook gepaard met een toename van het aantal klachten, met name over geluidshinder. Sportclubs en lokale besturen hebben nood aan ondersteuning in deze problematiek. Daarom werkte Tennis en Padel Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen en departement Omgeving) deze code van goede praktijk  uit. Deze code is gebaseerd op een geluidstudie die Tennis en Padel Vlaanderen liet uitvoeren en gaat onder meer in op de resultaten van de geluidstudie, een kader met een aanvaardbaar geluidsniveau voor padelactiviteiten en een set van twaalf concrete aanbevelingen m.b.t. de geluids- en lichtproblematiek.

Tegelijk heeft het departement Omgeving zijn brochure “Omgevingsaspecten bij padel” geactualiseerd. Het betreft hierbij een beperkt aantal aanvullingen en verduidelijkingen en de afstemming met de code van goede praktijk.
 

Steven Verbanck