Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2021

Sinds begin deze week maakt [VG1] Gawein Van Daele deel uit van het Netwerk Klimaat, waarmee het team ook voltallig is. Op basis van deze toevoeging hebben wij een herverdeling gedaan van de contactpersonen per regio. Raadpleeg daarom het overzicht van de contactpersonen.

Gawein is aangeworven als regisseur warmte & ruimte. Hij zal zich verdiepen in het thema duurzame warmte en de ruimtelijke aspecten van de energietransitie. Hij is ook het aanspreekpunt en de inspirator voor lokale besturen om hernieuwbare energieprojecten uit te werken en te helpen realiseren. Onlangs heeft het Netwerk Klimaat bekend gemaakt dat het consortium WarmteWerkt de inspiratiekaart warmtezonering zal ontwikkelen, ook hier zal Gawein rond werken.

Vanaf nu kan je dus bij Gawein Van Daele terecht voor al jouw vragen over de bovenstaande thema’s.

Herverdeling contactpersonen

Bij de oprichting van het Netwerk Klimaat werd er gekozen om per regio een aanspreekpunt te voorzien. Iedere medewerker van het Netwerk is verantwoordelijk voor zijn/haar regio en volgt de ontwikkelingen binnen deze regio op. De contactpersonen zijn ook de eerste contactpersoon voor jouw gemeente, stad of intercommunale.

De wijzigingen doen zich voor in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe verdeling:

Elke de Taeye