Auteur:

Gepubliceerd op: 27-05-2021

Ondanks herhaaldelijk aandringen van heel wat lokale besturen en de VVSG is de FOD Financiën nog steeds niet bereid opnieuw lokale zittingsdagen te organiseren om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Corona blijft een reden om de deuren toe te houden. Het nieuwe voorstel van de FOD waarbij belastingplichtigen die moeite en/of vragen hebben, telefonisch een afspraak kunnen maken om dan in september een gesprek te hebben in een kantoor van de FOD, overtuigt ons niet. De FOD heeft er verder ook geen probleem mee dat een medewerker van het lokaal bestuur de mensen bijstaat tijdens de afspraak. Dat staat zo in een brief die de VVSG ontving van de FOD.

De VVSG blijft erbij dat de belastingdienst zo verantwoordelijkheid afwentelt op de lokale besturen en een weinig klantgerichte aanpak hanteert naar mensen die kwetsbaar zijn, digitaal niet vaardig, of gewoon vragen hebben. Het vragen van een afspraak na de zomer verhoogt de drempel, schept onzekerheid en stigmatiseert deze mensen. De VVSG wijst er op dat de dienstverlening van de lokale besturen in coronatijden nooit gestopt is. Ook individuele fysieke gesprekken vonden plaats indien daar nood aan was, denk maar aan de matschappelijk werkers met hun cliënten. Die gesprekken kunnen perfect veilig verlopen.

Lees de brief van de FOD hier.

Nathalie Debast