Auteur:

Gepubliceerd op: 09-05-2019

Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is nodig bij delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).

De VVSG heeft voor de gemeente- en OCMW-raad een model van beheersovereenkomst voor een geïntegreerd personeelsbeleid opgemaakt. Het model bevat bepalingen die de aanstellende overheid en de algemeen directeur toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken. Besturen die hiermee aan de slag willen gaan, kunnen dit model op maat aanpassen aan hun behoeften.

In uitvoering van het model van beheersovereenkomst voor een geïntegreerd personeelsbeleid hebben we vervolgens een delegatiebesluit van de algemeen directeur voor kruiselingse delegatie opgesteld. Daarin staan enkele concrete suggesties voor verdere ambtelijke delegatie zoals dagelijks personeelsbeheer, bijwonen van en notuleren op het bijzonder comité voor de sociale dienst, handtekeningbevoegdheid en aanstellingsbevoegdheid. Andere modellen van delegatiebeslissing (van raad naar uitvoerend orgaan en van uitvoerend orgaan naar de algemeen directeur) zijn te vinden op de VVSG-website.

Marijke De Lange