Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2022

Op maandag 21 februari organiseerde het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking VVSG in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een overlegmoment tussen de vervoerregiovoorzitters en Vlaams minister Lydia Peeters. Een uniek moment in De Schelp van het Vlaams parlement waarop alle vervoerregio’s vertegenwoordigd waren.

Minister Lydia Peeters benadrukte in haar toespraak de sterke politieke overlegcultuur die de laatste drie jaar ontstaan is binnen de vervoerregiowerking. Net zoals in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, bevestigde ze ook (voorwaardelijk) juli 2023 als startdatum voor basisbereikbaarheid. Uiteraard moeten hiervoor alle kritieke elementen aanwezig zijn. Zo garandeerde de minister dat we niet aan basisbereikbaarheid starten als het vervoer op maat niet operationeel is. Ook een regio-afhankelijke opstart is volgens minister Peeters geen optie. We gaan alleen van start als we het volledig nieuwe openbaarvervoersnet kunnen uitrollen.

Geruggesteund door de administratie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement MOW en De Lijn werd er ook een stand van zaken gegeven over vervoer op maat, tarief- en ticketintegratie, communicatie, de switch van kern – en aanvullend net, hoppinpunten, de toekomstwerking en het budget. De voorzitters lieten het niet na enkele kritische vragen voor te leggen aan de minister en haar administraties. Toch was het een moment waarop de synergie tussen het lokale en Vlaamse niveau hernieuwd werd en waarop iedereen zich opnieuw engageerde om de uitrol van basisbereikbaarheid te doen realiseren. 

Minister Peeters benadrukte tot slot het belang van de samenwerking tussen het lokale, het regionale en het Vlaamse niveau en de beschikbaarheid van haar kabinet, de administraties en De Lijn om de vervoerregio's te ondersteunen en te helpen bij toekomstige obstakels.


Interessante data


22 en 24 februari: Webinar Ontwerpwijzer Hoppinpunten

8, 22 & 28 maart: Infosessies Inrichtingsprincipes lokale wegen

10 maart: Webinar Financierings- en subsidiemechanismen Hoppinpunten 

 

Meer info

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking (Guido Vaganée & Michiel Apers)

Guido Vaganée - guido.vaganee@vvsg.be
Michiel Apers - michiel.apers@vvsg.be

 


 

Michiel Apers