Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2021

Meer betaalbare woningen zijn nodig, daar is iedereen het over eens. De Vlaamse Regering wil daarom zoveel mogelijk partners betrekken bij de uitbouw van het sociaal woonaanbod. Via de procedure 'SVK Pro' wil ze private initiatiefnemers, zoals projectontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die zij 18 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Deze procedure biedt een kans voor jouw gemeente om extra sociale woningen te realiseren die bovendien meetellen voor het Bindend Sociaal Objectief. SVK’s moeten tegen 31 oktober 2021 hun behoeftebepaling indienen bij de VMSW. Het lokaal bestuur heeft het laatste woord over deze behoeftebepaling.

Wat is de behoeftebepaling?

In de behoeftebepaling leggen SVK’s vast op welke locaties zij graag nog bijkomende sociale huurwoningen zouden hebben, hoeveel woningen er die locatie wenselijk zouden zijn, welke types en (eventueel) voor welke doelgroepen die woningen best zouden gerealiseerd worden, … Het lokale woonoverleg moet deze behoeftebepaling bespreken en het college van burgemeester en schepenen moet deze behoeftebapeling goedkeuren. Als lokaal bestuur heeft u dus laatste woord in deze behoeftebepaling en kunt u deze afstemmen op uw visie op sociaal wonen.

Contacteer bij interesse het SVK in de gemeente of, als er geen SVK in de gemeente actief is, een SVK uit de regio.

Meer informatie vindt u op de website van de VMSW. U kan uw vragen ook altijd via mail aan VMSW voorleggen.

 

Joris Deleenheer