Auteur:

Gepubliceerd op: 12-06-2024

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente 2024 willen we steden en gemeenten inspireren om hun lokaal beleid te verduurzamen, door een SDG-bril op te zetten in elke stap van het beleidsplanningsproces. De lokale omgevingsanalyse ophangen aan de SDG's kan alvast een kans zijn om je SDG-traject op te starten of te versterken. Schrijf je gemeente in voor de Week van de Duurzame Gemeente en word tijdens de campagneweek verder geïnspireerd door verhalen zoals deze van Maldegem, Deinze en Herentals. 
 

Maldegemse diensten treffen elkaar in pijlerworkshops

'Als gemeente hebben we beperkte ervaring met de SDG’s. We trekken voor onze nieuwe BBC-cyclus wel resoluut de SDG-kaart. Ze zijn duidelijk en herkenbaar. Ze bieden houvast om onze medewerkers samen te brengen en onze beleidsdocumenten mee vorm te geven. Ze zijn ook herkenbaar voor onze burgers.' - algemeen directeur Britt Schouppe

De gemeente vertrekt vanuit de vijf pijlers van duurzame ontwikkeling en organiseert dienst-overschrijdende workshops voor People, Planet en Prosperity. Twee medewerkers per dienst nemen deel aan elke workshop. Ook vanuit de politiezone sluit iemand aan. Op basis van een fiche per SDG denken ze na over relevante data en over huidige en toekomstige activiteiten van het lokaal bestuur.
 

Deinze betrekt haar burgers

De SDG-monitor is de basis voor de dataverzameling in de omgevingsanalyse. Er zijn diepte-interviews met de diensten waarbij de experts aan de hand van de 17 SDG’s nadenken over uitdagingen, opportuniteiten en prioriteiten. Het stadsbestuur hecht ook veel belang aan externe participatie in de omgevingsanalyse. Beleidsmedewerker Laurence Hauttekeete: 'De SDG’s zijn voor ons een gemeenschappelijk narratief waarvoor iedereen verantwoordelijkheid draagt. We werken vanuit gedeelde doelen en zetten opnieuw de inwoners centraal.'

Het bestuur verzamelt input via een burgerpanel van Deinse Denkers, een Ronde van de Dorpen en het participatieplatform goedgezegd.deinze.be. Tijdens de denkmomenten van het burgerpanel worden de SDG’s van de duurzaamheidspijlers People, Planet en Prosperity besproken. Peace en Partnership, de twee andere pijlers, zijn de rode draad.
 

De SDG-waakhond van Herentals

Stad Herentals baseert haar omgevingsanalyse en beleidsvoorstellen 2024 op haar eigen organisatiestructuur, maar verweeft de SDG’s doorheen het proces en einddocument. In elke sector was er een SDG-waakhond. Die medewerker zorgde ervoor dat elk beleidsvoorstel vanuit zijn of haar sector gekoppeld is aan één of meerdere SDG’s. Lees meer over de inspiratienota van Herentals.
 

Meer weten?

 

Heleen Voeten