Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2020

Het Gemeentefonds wordt voorlopig niet per maand maar verder per kwartaal uitbetaald aan de Vlaamse gemeenten. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op een vraag van de VVSG.

Banken rekenen steeds meer kosten aan voor rekeningsaldi boven bepaalde limieten. Het Vlaamse Gemeentefonds is intussen zowat 2,9 miljard euro groot. De lokale besturen krijgen het in vier schijven uitbetaald. Eind januari, april, juli en oktober leidt dat telkens tot een liquiditeitenpiek op de gemeentelijke rekeningen. Om kosten wegens te hoge banksaldi te vermijden, had de VVSG gevraagd om over te stappen naar een maandelijkse uitbetaling van het Gemeentefonds. Op die manier zouden lokale besturen deze stromen ook beter kunnen afstemmen op hun eigen thesauriebeleid, met bv. ook de maandelijkse uitbetaling van de lonen.

Minister Somers erkent de problematiek die de VVSG schetst, maar wil een en ander eerst nader onderzoeken, ook rekening houdend met de gevolgen voor de Vlaamse Schatkist. Een decreetswijziging komt er dus op korte termijn niet, maar is zeker niet uitgesloten. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is belast met dat onderzoek en moet hierbij ook het departement Financiën en Begroting en de lokale besturen zelf betrekken. We houden u op de hoogte.

Jan Leroy