Auteur:

Gepubliceerd op: 27-10-2020

De VVSG heeft de minister van binnenlands bestuur gevraagd om het Gemeentefonds voortaan maandelijks te laten uitbetalen, zodat besturen elke maand één twaalfde zouden krijgen van hun dotatie.

Die meer gespreide doorstorting van het Gemeentefonds kan zorgen voor minder grote thesauriepieken op de gemeentelijke bankrekeningen, wat een hulp kan zijn om negatieve rentes te vermijden. De lage rente die we vandaag kennen, die er onder andere voor zorgt dat lokale besturen goedkope financiering kunnen krijgen, heeft immers ook negatieve gevolgen. Zo zijn de meeste banken begonnen met het aanrekenen van negatieve rentes op geld dat lokale besturen boven limieten op bepaalde rekeningen (waaronder de gewone zichtrekening) hebben staan.

De lokale besturen willen deze extra kosten maximaal vermijden in tijden waarin ze financieel onder druk staan. Het Gemeentefonds, jaarlijks goed voor afgerond 2,8 miljard euro, wordt momenteel per kwartaal doorgestort, wat deze situatie bemoeilijkt.

Ben Gilot