Auteur:

Gepubliceerd op: 20-03-2023

In de podcastreeks "De Lobby" van VVSG had Minister van Financiën Vincent Van Peteghem al aangekondigd dat hij er alles aan zou doen om lokale zitdagen voor belastingplichtigen ook in 2023 te laten doorgaan. De VVSG heeft hier meer dan twee jaar op aangedrongen en is dan ook zeer tevreden dat het gelukt is om de FOD Financiën zover te krijgen dat ze opnieuw lokale zitdagen houden.

Lokale besturen moeten vóór 14 april 2023 aan hun regionaal belastingkantoor laten weten of zij dergelijke zitdagen wensen. Daarvoor zal dan een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten, waarbij de lokale besturen ondermeer de zitdagen kenbaar maken aan de bevolking, voorzien in een werkruimte met wifi, de afspraken van hun bewoners centraliseren,…

Voor het aanbod via uitwisseling van gegevens, kunnen lokale besturen intekenen voor 8 mei 2023.

Wij hopen dat onze leden ingaan op dit aanbod van de FOD Financiën.

Alle nodige informatie hierover en over het bredere aanbod vinden jullie via:Beluister de eerste aflevering van De Lobby: Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan op onze website of via Spotify. In De Lobby ontdek je hoe de VVSG-medewerkers ijveren voor de belangen van de lokale besturen.

Peter Hardy