Auteur:

Gepubliceerd op: 17-01-2023

Als het van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem afhangt, dan houdt de FOD Financiën ook dit jaar opnieuw lokale zitdagen in de steden en gemeenten. Dat kondigde hij aan in de gloednieuwe VVSG-podcast reeks De Lobby. De VVSG heeft hier meer dan twee jaar op aangedrongen, veel mensen zijn digitaal niet sterk genoeg of kennen onze taal niet goed en hebben nood aan fysieke bijstand, dicht bij huis. 

Tijdens de corona-epidemie kwamen de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën niet langer naar de steden en gemeenten om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingbrief tijdens de zogenaamde zitdagen. Nadien wilde de FOD-financiën die zitdagen afschaffen en alleen nog digitale bijstand geven. Voor de VVSG volstond dit niet: veel mensen zijn digitaal kwetsbaar en hebben nood aan een fysiek gesprek. De VVSG drong er bij de minister op aan om deze zitdagen toch plaats te laten vinden in de gemeenten.  Na meer dan twee jaar overleg en aandringen, is de VVSG  er in 2022 in geslaagd om de FOD Financiën te overtuigen om opnieuw lokale zitdagen te houden voor belastingplichtigen die, om welke reden dan ook, hulp of uitleg nodig hebben om hun belastingaangifte in te dienen. De minister geeft nu aan dat dit initiatief naar alle waarschijnlijkheid zal worden verlengd. 

De VVSG is tevreden met het resultaat al blijven we wel nog aandringen op het opdrijven van de capaciteit ervan; de zitdagen zijn immers steeds erg populair bij de bevolking.

Beluister de volledige eerste aflevering van De Lobby: Zitdagen belastingen blijven dankzij VVSG in de toekomst bestaan op onze website of via Spotify. In De Lobby ontdek je hoe de VVSG-medewerkers ijveren voor de belangen van de lokale besturen.

 

 

 

Nathalie Debast - Persverantwoordelijke

 

Nathalie Debast