Auteur:

Gepubliceerd op: 02-12-2021

Een sterk en slim beleid start met kennis van de problematiek. Dat geldt uiteraard ook voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. In een aantal steden en gemeenten werd de voorbije jaren een dak- en thuislozentelling georganiseerd. Dat onderzoek leverde enkele verrassende en verrijkende inzichten op voor het beleid, en bood brandstof om onderbouwde plannen van aanpak op te maken.

Het Steunpunt WVG wil daarom ook het komende jaar in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de lokale besturen in meerdere steden en gemeenten een point-in-time telling voor dak- en thuisloosheid uitvoeren. Een onderzoeksteam van het Steunpunt WVG biedt de methodologische ondersteuning van deze telling. Dit onderzoeksteam ondersteunde ook de tellingen in Leuven, Limburg en Gent in 2020 en begeleidde dit jaar ook Zuid-West-Vlaanderen en de eerstelijnszone Bravio voor de telling van oktober 2021.

Regio’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bovenlokale netwerken van lokale besturen  die geïnteresseerd zijn om een point-in-time telling te organiseren, kunnen zich kandidaat stellen tot en met 20 februari 2022. Dit is geen vrijblijvende kandidatuur. Het onderzoeksteam verwacht een duidelijk engagement van de betrokken lokale besturen zowel op het politieke als op het praktijkniveau. De betrokken lokale besturen moeten akkoord gaan met de telling en zij moeten een  lokale coördinator aanduiden die  de leiding van de telling op zich neemt. Naar inschatting en uit ervaring van de voorbije onderzoeken, vergt dit een halftijdse beschikbaarheid gedurende de tien maanden van de telling.  

Concreet kan de kandidaatstelling bezorgd worden aan nana.mertens@kuleuven.be. Deze aanvraag dient volgende punten te bevatten:

  • Motivatie voor deelname aan de lokale telling
  • Een omschrijving van de steden en gemeenten die tot uw regio behoren
  • De contactgegevens van de lokale coördinator(en)
  • De formele politieke goedkeuring van het lokaal bestuur of de lokale besturen.

De onderzoekers plannen twee online vragensessies waarop de geïnteresseerdere regio’s bijkomende vragen kunnen stellen over de telling en de kandidaatstelling. Die gaan door op... 

  • 8 december, van 9:00 tot 10:30
  • 10 december, van 13:00 tot 14:30

Meer informatie bij het proces, de rol en de taken van de lokale coördinator, de timing en de selectieprocedure kan je verkrijgen via mail. In de onderstaande documenten kan je ook al heel wat belangrijke informatie vinden.

Joris Deleenheer