Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2021

Meten is weten. En weten geeft kansen op onderbouwd beleid. Zo ook voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) wil het komende jaar in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een point-in-time telling dak- en thuisloosheid uitvoeren in tien ‘locaties’ in Vlaanderen. Een ‘locatie’ kan een groep van gemeenten zijn, een eerstelijnszone, een bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid, … Zo een telling is een proces van tien maanden waarin intensief wordt samengewerkt met de lokale organisaties die (on)rechtstreeks contact hebben met de doelgroep van de telling. De telling gebeurt onder leiding van een lokale coördinator die door de deelnemende regio wordt aangesteld. Een onderzoeksteam van het Steunpunt WVG biedt de methodologische ondersteuning van deze telling. Dit onderzoeksteam ondersteunde ook de tellingen in Leuven, Limburg en Gent in 2020 en begeleidt dit jaar Zuid-West-Vlaanderen en de eerstelijnszone Bravio om een telling uit te voeren in oktober 2021.

Gemeenten en groepen van gemeenten die geïnteresseerd zijn om een point-in-time telling te organiseren, kunnen zich kandidaat stellen tot en met januari 2022. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Koning Boudewijnstichting geven op de Kick-off voor lokale tellingen dak- en thuisloosheid meer informatie over de verwachtingen ten opzichte van deelnemende lokale besturen, wat de functie en de rol van de lokale coördinator is en over hoe je je als (groep van) gemeente kan kandidaat stellen.

In het kort:

  • Tijdstip en plaats van Kick-off: Donderdag 25/11/2021 van 09:30 tot 12:30 in het Erasmushuis, Blijde Inkomstraat 21, Leuven.
  • Lees meer in de uitnodiging die departement WVG en Koning Boudewijnstichting aan elke gemeente hebben bezorgd.
  • Inschrijven voor de Kick-off op 25 november 2021 kan via deze link.
  • Heeft u vragen over de Kick-off? Neem dan gerust contact op via mail.
Joris Deleenheer