Auteur:

Gepubliceerd op: 05-04-2022

De vijfde editie van VVSG’s Week van de Duurzame Gemeente gaat door van 18 tot 25 september en zal de focus leggen op dé kernwaarde van de Agenda 2030: ‘Laat Niemand Achter’. Dit principe is een transversale doelstelling over alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) heen en staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede uit te roeien, een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting, en te verzekeren dat ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving mee kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

De meer dan 160 Vlaamse gemeenten die de voorbije jaren meededen aan de campagne zetten al vaker Duurzame Helden in de kijker die bijdragen aan dit engagement. Buddies van nieuwkomers of van personen in kansarmoede; organisatoren van deelinitiatieven, maaltijdbedelingen of projecten die kwetsbare inwoners willen bereiken rond diverse thema’s; scholen of bedrijven met aandacht voor mentaal welzijn, voor culturele diversiteit, voor mensen met een beperking; goede voorbeelden van inclusieve en participatieve dienstverlening … De Duurzame Helden voor dit thema zijn legio.

Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun Duurzame Helden in de kijker. Dat doen ze via heldenpagina’s op de campagnewebsite, via de (sociale) mediakanalen van de gemeente en van de VVSG, en tijdens allerlei originele activiteiten in de gemeente.

De Week van de Duurzame Gemeente is een gelegenheid om als lokaal bestuur naar buiten te treden met lokale duurzame projecten en om tegelijkertijd inwoners in de bloemetjes te zetten die dagelijks bijdragen aan een meer inclusieve, gelijke en duurzame samenleving. De VVSG biedt uitgebreide ondersteuning bij het uitvoeren van de campagne, onder andere in de vorm van gratis digitaal en fysiek campagnemateriaal, kant-en-klaar communicatiemateriaal en concrete tips voor duurzaam lokaal beleid op de lange termijn.

Inschrijven kan nog t.e.m. 1 juli via https://www.duurzamegemeente.be/inschrijven.

Heleen Voeten