Auteur:

Gepubliceerd op: 22-09-2022

De lokale besturen zijn sinds begin 2021 een hoofdrolspeler in de de vaccinatiecampagne tegen Covid-19. De VVSG gaat er samen met haar leden van uit dat de vaccinatiecentra eind dit jaar sluiten en vraagt de Vlaamse overheid om dit ook officieel en snel te bevestigen. Vanaf 2023 is het dan aan de eerstelijn om de vaccinatie volledig zelf te organiseren, dan loopt ook de financiering voor de vaccinatiecentra af. Samen met de eerstelijnszones en tal van partners zorgden steden en gemeenten  mee voor een succesverhaal in de vaccinatiecentra. Dat vergde enorme inspanningen, een goed draaiende grootschalige vaccinatiecampagne heeft nood aan infrastructuur en logistieke omkadering. Lokale besturen hebben ook eigen personeel ingezet om dit mogelijk te maken. De huidige financiering van de vaccinatiecentra loopt tot eind 2022. De lokale besturen rekenen er dan ook op dat de vaccinatiecentra zullen kunnen sluiten. Zij worden intussen immers met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Ook infrastructuur en personeel moeten nu voor andere zaken worden ingezet. 

Veerle Cortebeeck, Stafmedewerker Samenleving, gezin & welzijn

Veerle Cortebeeck