Auteur:

Gepubliceerd op: 25-07-2022

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om, op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden.

De actueel beschikbare vaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie tussen 80 en 90%. De bescherming neemt wel af in de loop van de tijd. Met het zicht op de winter heeft de IMC daarom beslist om, op basis van de adviezen van de HGR en de Task Force vaccinatie, vanaf september iedereen van 18 jaar en ouder de kans te geven zich een ’herfstbooster’ te laten toedienen.

De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Aangezien het IMC aanstuurt op een krachtige en compacte vaccinatiecampagne, zullen de vaccinatiecentra tussen begin september en begin oktober 4 weken naar fase 2 moeten opschalen, gevolgd door enkele weken fase 1 om vervolgens tot het einde van het jaar opnieuw naar de waakstandfase over te gaan. De subsidie voor de infrastructuur werd in die zin aangepast. Nota aan de Vlaamse regering en Besluit Vlaamse regering.

Meer info

Veerle Cortebeeck