Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

De beslissingen die de Vlaamse regering de afgelopen weken nam in verband met de toekomst van de vaccinatiecentra, baren ons als VVSG zorgen. Daar waar er tot eind april 2022  een vrij duidelijk en werkbaar kader was, is dat niet het geval voor de periode van mei tot december 2022. Het basisprincipe van het op- en afschalen (waakstand-fase1-fase2) is duidelijk, maar de ondersteuning die daar vanuit de enveloppe infrastructuur tegenover staat, is dat niet. De Vlaamse regering besliste immers om enkel een zeer beperkte financiering voor de infrastructuur tijdens de waakstand te voorzien. Het is koffiedik kijken op welke financiering lokale besturen tijdens de fasen 1 en 2 zullen kunnen rekenen. Bovendien lijkt de enveloppe infrastructuur niet te sporen met de enveloppe voor de eerstelijnszones. Dit staat een goede en efficiënte samenwerking in de weg.

De VVSG stuurde de betrokken ministers een brief

Nathalie Debast