Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2022

Of en hoe veel er de volgende maanden nog gevaccineerd moet worden tegen COVID-19 is onder meer afhankelijk van factoren die niemand kent. De VVSG vraagt samen met de vaccinatiecentra wel snel duidelijkheid over de verdere aanpak die lokaal nodig is. De financiering van de vaccinatiecentra eindigt eind april en ook contracten voor medewerkers en locaties moeten bekeken worden.

Vaccineren nodig tot eind 2022

Zal er tijdens de volgende maanden opnieuw een nieuwe variant opduiken die een golf van besmettingen met zich meebrengt en de ziekenhuizen onder druk zet of niet? Zal er opnieuw een massale boostercampagne nodig zijn of zal het volstaan om de groepen die het meest kwetsbaar zijn te boosteren? Dat er tot het einde van 2022 minstens vaccinatiepunten nodig zullen zijn, is duidelijk. Een inkanteling in de eerste lijn zal wellicht pas echt goed lopen wanneer er unidoses van het Coronavaccin voorhanden zijn. En die zullen er wellicht niet zijn voor 2023. Het is niet duidelijk of de vaccinatiecentra of -punten minstens in een soort waakstand gaan met een mogelijkheid tot opschaling indien dat nodig zou blijken en/of er eerder een ernstige vermindering van het aantal vaccinatiecentra komt. Deze discussies lopen op het Vlaamse niveau.  

Aangezien de huidige middelen maar tot eind april lopen, betekent dit ook dat er dringend een kader en bijhorende financiering voor de eerstelijnszones en de lokale besturen nodig is. Maar de politieke beslissing blijft uit. De VVSG blijft aandringen op een snelle beslissing zodat ervaring niet verloren gaat, het personeel van de vaccinatiecentra snel duidelijkheid heeft en er op het niveau van de eerstelijnszone en de lokale besturen de nodige afspraken gemaakt kunnen worden.

Veerle Cortebeeck