Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2022

Het (her-)huisvesten van tijdelijk beschermden die hun opvangplaats verliezen gebeurt lokaal. Ze moeten zich niet opnieuw aanmelden in het registratiecentrum op de Heizel in Brussel. Het gaat dan zowel over mensen die niet langer bij hun gastgezin kunnen blijven, ongeacht of ze aan dat gastgezin toegewezen werden door Fedasil of er op eigen initiatief terechtgekomen zijn als over mensen die de eerste lokale crisishuisvesting waar zij verblijven moeten verlaten, ongeacht of ze aan die plaats toegewezen werden door Fedasil of er via een andere weg terechtgekomen zijn.

Om voor deze mensen een nieuwe plek te vinden, hebben de lokale besturen toegang gekregen tot de federale housing tool en de Vlaamse huisvestingstool. Het is niet de bedoeling om deze mensen terug naar het registratiecentrum op de Heizel te sturen om (opnieuw) door Fedasil toegewezen te worden. 

Er moet ter plaatse een oplossing gevonden worden met tussenkomst van de lokale coördinator. Dat kan opnieuw een gastgezin zijn, een andere plaats in een collectieve crisishuisvesting of meteen een meer duurzame huisvesting. Dat laatste aanbod is in volle opbouw in de Vlaamse huisvestingstool.

Deze illustratie van de Vlaamse Taskforce schetst het samenspel tussen housing tool en Vlaamse huisvestingstool. De herhuisvesting door het lokale bestuur werd nog niet meegenomen.

Lees meer over de housing tool en de Vlaamse huisvestingstool op onze pagina Crisishuisvesting.

Fabienne Crauwels