Auteur:

Gepubliceerd op: 19-12-2023

Ben je op zoek naar goede cijfers, bronnen en voorstellen die je in je omgevingsanalyse, (administratieve) inspiratienota of meerjarenplan kan opnemen voor lokaal mondiaal beleid? 

Ontdek de VVSG inspiratiegids lokaal mondiaal beleid in de Beleids- en Beheercyclus.

De gids situeert de context waarin lokaal mondiaal beleid (LMB) zich bevindt en geeft 7 redenen voor lokaal mondiaal beleid.

Je vindt er heel wat cijfers, bronnen en concrete beleidsvoorstellen.

Als kers op de taart lees je concrete praktijkvoorbeelden, methodieken en tips om je eigen visie en beleidsdocumenten uit te werken. 

Politiek actief? In 5 pagina's vind je de belangrijkste informatie om mondiaal beleid een plek te geven in jouw partijprogramma, bestuursakkoord en gesprekken. Zet je politiek in voor lokaal mondiaal beleid, een win voor je gemeente en de wereld. 

Hanne Albers