2 kinderen spelen in de opvang

Gepubliceerd op: 14-09-2023

De kinderopvang heeft het al een hele tijd zwaar te verduren: de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht daarop, de arbeidsvoorwaarden, de begeleider-kindratio, de efficiënte inzet van de overheidsmiddelen of het herzien van het financieringssysteem. Recent klinken ook de voorrangsregels in het politiek en publiek debat. Het maakt de negen concrete beleidsvoorstellen van de VVSG, met o.m. aandacht voor zij-instroom en de vraag naar een financieel groeipad, opnieuw brandend actueel.

 

80% werkzaamheidsgraad enkel mits voldoende kinderopvang

De uitdagingen zijn bijzonder groot: een voldoende aantal betaalbare plaatsen in een kinderopvang van goede kwaliteit is onmisbaar om een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen. Dat wisten we al en een recente VIONA-studie bekrachtigt het ook.

Vlaanderen investeerde in 2023 wel 100 miljoen euro extra in de opvang van baby’s en peuters, voor het eerst kreeg de publieke sector een gelijke subsidie dan de private. Voldoende opvangplaatsen realiseren veronderstelt nog steeds extra investeringen. Enkel zo kunnen we extra plaatsen in de inkomensgerelateerde opvang realiseren en de bestaande kinderopvang duurzaam maken.

 

Scala aan maatregelen nodig

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ook hier een rol. Zo goed als alle lokale besturen die vandaag kinderopvang organiseren, geven aan problemen te hebben om kinderbegeleiders te vinden én te houden. In de helft van de gevallen heeft dat een effect op het aanbod: men vermindert de openingsuren, men vangt minder kinderen op, er ontstaan wachtlijsten.

Vorig jaar formuleerde de VVSG negen concrete beleidsvoorstellen om de problemen in de kinderopvang weg te werken, waaronder meer zij-instroom, meer opleiding en differentiatie op de werkvloer en de realisatie van het financieel groeipad. De Vlaamse regering pikte er een aantal op, maar er blijft nog een weg af te leggen. Daarom blijft de VVSG constructief overleggen en roepen we iedereen  – beleidsverantwoordelijken, opleiders, werkgevers, wetenschappers, … -op  om samen met de lokale besturen en met open vizier na te denken over de toekomst van de kinderopvang. Van de Vlaamse overheid verwachten we extra investeringen in 2024.

 

Wat met de gezinsopvang?

Al jaren zijn er meer onthaalouders die stoppen dan starten en gaan massaal veel opvangplaatsen verloren in dat segment. Eenzelfde fenomeen zien we nu ook in de locaties groepsopvang. Tel daarbij nog de opvangplaatsen die verloren gaan door een verplichte sluiting of schorsing van Opgroeien. Eind 2022 gingen zo 1.553 opvangplaatsen verloren, ondanks de investeringen. Al verdient de gezinsopvang nog steeds extra investeringen en kan het statuut veel beter, toch zijn de gloriedagen van dit segment voorbij.

 

Ann Lobijn: diensthoofd opgroeien en ontwikkelenVVSG