Auteur:

Gepubliceerd op: 15-03-2022

Lokale besturen die zich engageren voor internationale rechtvaardigheid, willen dat engagement vaak ook budgettair vertalen in een kwalitatief groeipad richting een vooropgestelde streefwaarde. Sommigen hanteren daarvoor de internationaal overeengekomen 0,7%-norm, maar passen die op verschillende manieren toe en zijn vragende partij voor een kader ter zake. Maar ook lokale besturen die werken met een aantal euro per inwoner of met budgetten voor de verschillende aspecten van hun mondiaal beleid, hebben baat bij een kader.

In deze nota geeft de VVSG daarom suggesties voor enerzijds de uitgaven die wel en niet in het budget voor mondiaal beleid opgenomen kunnen worden en anderzijds voor een referentiewaarde waartegen dit budget kan afgezet kan worden. Ook geven we tips mee om als lokaal bestuur een kwalitatief budgettair groeipad uit te tekenen.

De nota wordt vergezeld van een Excel-tool die lokale besturen kunnen gebruiken om hun budget voor mondiaal beleid op te volgen.

Heb je vragen of suggesties om dit instrumentarium te verbeteren? Contacteer dan jules.dewinter@vvsg.be.

 

Jules De Winter