Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2022

Vrijdag 8 juli keurde de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed dat de datum regelt van de inwerkingtreding voor de retributies voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie en de datum van inwerkingtreding voor het participatie- en netwerktraject.

De Vlaamse regering bepaalde volgende data van inwerkingstreding:

  • Inwerkingtreding verplichting vierde pijler inburgering (netwerk- en participatietraject): 1 januari 2023
  • Inwerkingtreding inning retributies (MO + NT2): 1 september 2023

Daarnaast regelt het besluit een aantal verfijningen en technische rechtzettingen aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

De VVSG is alvast blij dat de Vlaamse regering rekening heeft gehouden met de bezorgdheden van de VVSG over de data inwerkingstreding.

Sabine Van Cauwenberge