Auteur:

Gepubliceerd op: 16-05-2024

Heb jij al een projectidee voor interbestuurlijk samenwerken in de jouw (sub)regio? Nog tot 26 mei kan je een projectvoorstel indienen bij Labo Regiovorming, binnen één van deze thema’s:

 • Het bindend sociaal objectief (BSO) op (sub)regionaal niveau (in samenwerking met Agentschap Wonen in Vlaanderen)
 • De realisatie van de doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): structurele interbestuurlijke samenwerking op regioniveau (in samenwerking met departement Omgeving)
 • Een bovenlokaal aanbodbeheer voor bedrijventerreinen (in samenwerking met Agentschap Innoveren & Ondernemen)

Wil je meer weten over elk van deze drie thema’s, lees dan zeker de volledige projectoproep.

Wie een projectvoorstel indient, houdt best 5 juni vrij. Dan verwacht de jury je om je projectvoorstel toe te lichten en eventueel bijkomende vragen te stellen.
 

Criteria

Op basis van je projectvoorstel en dat gesprek beoordeelt de jury vervolgens de verschillende voorstellen, rekening houdend met volgende criteria:

 1. Het voorstel past binnen één van de drie bovenstaande thema’s.
 2. Het voorstel wordt ingediend door een groep van gemeenten: Het is noodzakelijk dat de vraag uitgaat van lokale besturen zelf. Dat kan aangetoond worden doordat het projectidee werd goedgekeurd op een burgemeestersoverleg of ondertekend werd door de burgemeesters van de individuele betrokken besturen.
 3. Het projectvoorstel toont een engagement vanuit de (sub)regio om hiervoor capaciteit en/of middelen in te zetten. Als uitvoerende/beherende instantie kan één van de deelnemende lokale besturen of intergemeentelijke vereniging/OCMW-vereniging worden aangeduid.
 4. Het project is méér dan een goede praktijk : het project gebruikt een regionale problematiek/uitdaging als hefboom voor een duurzame aanpassing van de interbestuurlijke samenwerking. Uit het projectvoorstel blijkt een duidelijke openheid voor samenwerking met de betrokken overheidsinstanties en  ondersteuning.
 5. De meerwaarde van de interbestuurlijke samenwerking voor de burgers, bedrijven of andere doelgroepen wordt duidelijk benoemd.
 6. Het project levert meerwaarde op binnen de regio maar levert ook lessen voor andere regio’s op (methodieken, instrumenten…)
 7. Het project is voldoende ambitieus, maar ook realistisch, waarbij de risico’s en kansen goed in beeld worden gebracht.
 8. Labo Regiovorming ondersteunt het project financieel. De voorziene ondersteuning vanuit Labo Regiovorming gaat naar bestuurlijke afstemming en/of instrumenten die deze afstemming ondersteunen. Labo regiovorming ondersteunt het project eveneens procesmatig door samen met de betrokkenen een scan te maken van de (sub)regio en een procesflow te maken van het project. De (sub)regio staat open voor deze ondersteuning.
 9. Er is een duidelijke begroting van het project met overzicht van inbreng eigen middelen, inbreng andere subsidies en gevraagde middelen vanuit Labo Regiovorming.
 10. Er is een helder projectplan met stappen, governance en te behalen resultaten.

Heb je hierover vragen? Neem contact op met Labo Regiovorming!

Peter Hautekiet