Auteur:

Gepubliceerd op: 12-03-2024

Labo Regiovorming gaat in deze oproep op zoek naar 5 (sub)regio’s die het potentieel van regiovorming als samenwerkings-en overlegplatform voor interbestuurlijk samenwerken in de praktijk willen ontwikkelen en testen. Het project start op 1 juli 2024 en eindigt op 30 september 2025.

De oproep vertrekt vanuit een vooraf bepaald thema. Daarbij tonen de (sub)regio's niet enkel de meerwaarde van regiovorming aan, maar ook het potentieel van interbestuurlijk samenwerken in de referentieregio. Je kan intekenen op één van deze interbestuurlijke thema's: 

 • Het bindend sociaal objectief (BSO) op (sub)regionaal niveau (Agentschap Wonen in Vlaanderen)
  Wil je meewerken aan of experimenteren met een regionale aanpak voor de realisatie van een bijkomend sociaal woonaanbod? 
   
 • De realisatie van de doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): structurele interbestuurlijke samenwerking op regioniveau (departement Omgeving)
  Zoek je naar interbestuurlijke samenwerking om de bouwshift aan te pakken in regioverband?  Werk je als regio graag mee aan het ontwikkelen van de structurele regiowerking rond omgevingsopgaven maar wil je anderzijds ook stappen vooruit zetten in de regio rond het realiseren van (deel)opgaven  gerelateerd aan de strategische visie van het BRV? Dan kan je je als regio kandidaat stellen voor deze opgave.
   
 • Een bovenlokaal aanbodbeheer voor bedrijventerreinen (Agentschap Innoveren & Ondernemen)
  Wens je meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid (on)beschikbare ruimte op bedrijventerreinen in jouw regio en wil je mee kunnen bepalen welke acties vereist zijn om voldoende ruimte te kunnen blijven voorzien? Dit traject beoogt inzicht te geven in wie verwacht wordt initiatief neemt rond de (her)bestemming van bedrijventerreinen, het deblokkeren van knelpunten die de realisatie van een terrein belemmeren, etc. Ook de discussie over remediërings- en compensatiemaatregelen maakt deel uit van het traject.
  Opgelet: deze opgave is niet te verwarren met de ondersteuning vanuit VLAIO rond bovenlokaal uitgiftebeleid voor bedrijventerreinen, maar beide trajecten kunnen elkaar wel versterken.
   

Indienen? (Sub)regio’s kunnen zich kandidaat stellen uiterlijk op 26 mei 2024 via dit formulier

Meer weten? Je kan aansluiten op de infosessie op 25 maart. We lichten de oproep nog eens toe en je kan vragen stellen. Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Elke Vastiau