Auteur:

Gepubliceerd op: 04-05-2023

Het woonzorgdecreet (art. 4) vraagt aan zorgvoorzieningen om de menselijke waardigheid en integriteit te eerbiedigen, en een beleid te voeren rond ethisch verantwoorde zorg. De VVSG ondersteunt je hierin met volgende instrumenten en opleidingen:

 

Melanie Demaerschalk