Auteur:

Gepubliceerd op: 07-06-2023

Op 1 maart 2022 wijzigde de Vlaamse Regering het inburgeringsdecreet. Door die wijziging breidde het inburgeringstraject ondertussen uit met twee onderdelen, naast de bestaande onderdelen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands leren met:

 • het traject naar werk,
 • het participatie- en netwerktraject.

In diezelfde wijziging van het inburgeringsdecreet besliste de Vlaamse regering ook om het inburgeringstraject betalend te maken om zo de inburgeraar mee te responsabiliseren. Het inburgeringstraject wordt in Vlaanderen effectief betalend vanaf 1 september 2023.

De VVSG herhaalt haar standpunt over de wijzigingen van dit decreet en vraagt aan de Vlaamse overheid om de gevolgen van het betalend maken goed te monitoren. De lokale besturen verwachten een impact op hun werking en hun middelen.

Wat verandert er?

Vandaag is het volledige inburgeringstraject kosteloos. Wie vanaf 1 september 2023 een inburgeringscontract ondertekent in Vlaanderen, betaalt voor de cursus en test van de onderdelen maatschappelijke oriëntatie (MO) en Nederlands als tweede taal (NT2). 

Wie niet verplicht is om het inburgeringstraject te volgen, heeft mogelijk recht op een vrijstelling van betaling. Er zijn acht vrijstellingscategorieën voor rechthebbende klanten (meer info over het recht op/de verplichting tot inburgering). Een rechthebbende klant moet aantonen dat die voldoet aan één van die categorieën. Medewerkers van de Agentschappen moeten hun bewijs kunnen controleren. Het moment van controle is belangrijk: op het moment van inschrijving voor een cursus of test.
 

Inburgeringstraject: prijzen vanaf 1 september 2023

 • Lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) + test = maximum 180 euro
 • Lessen Nederlands (NT2) + test = maximum 180 euro

Voor de begeleiding van de Agentschappen Integratie en Inburgering, het traject naar werk, en het participatietraject betaalt de inburgeraar niet.

 • Wie niet slaagt voor de test MO en de test opnieuw doet, betaalt opnieuw voor de test.
 • Wie niet slaagt voor de test NT2 en (een deel van) de test opnieuw doet, betaalt opnieuw per deel van de test.
 • In Brussel blijft het inburgeringstraject gratis.

Meer info vind je op de website van het Agentschap integratie & inburgering
 

Webinar op 15 juni 2023 

Wil je snel en volledig op de hoogte zijn over hoe het betalend inburgeringstraject in elkaar zit? Op donderdag 15 juni om 11 uur organiseren het Agentschap Integratie en Inburgering en het Agentschap Binnenlands Bestuur een webinar. Je krijgt er uitleg over:

 • Wie moet er betalen?
 • Wie kan er vrijstelling van betaling krijgen?
 • Wanneer, waar en hoe moeten klanten betalen?
 • Wat gebeurt als een inburgeraar niet kan betalen?
 • Hoe zullen de agentschappen voor integratie en inburgering mensen blijven warm maken om het inburgeringstraject te volgen?

Herbekijk de webinar - bekijk de presentatie

Sabine Van Cauwenberge