vrouw bladert door bundels met papier

Auteur:

Gepubliceerd op: 23-10-2023

Elk transport van afvalstoffen moet vergezeld zijn van een identificatieformulier met specifieke gegevens over het transport en het vervoerde afval. Vanaf 1 januari 2023 moet dat verplicht een digitaal formulier zijn. Er was in 2023 een overgangsperiode voorzien, maar vanaf 1 januari 2024 zullen afvaltransporten hier effectief op gecontroleerd worden. Gemeenten die zelf afvaltransporten uitvoeren, of hiervoor optreden als IHM, zorgen dus best dat ze hier klaar voor zijn.

Er zijn een aantal uitzonderingen van afvaltransporten waarvoor het identificatieformulier is vrijgesteld, zoals bv. transport van niet-gevaarlijk afval van een recyclagepark naar de verwerker of bv. de inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen of van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Maar mogelijks voert de gemeente zelf nog andere afvaltransporten uit waarvoor wel een identificatieformulier nodig is. Denk bv. aan het transport van afval van de groendienst van overslag naar verwerking of het transport van een sluikstortophaling van tussentijdse opslag naar overslag of verwerking. In dat geval moet de gemeente beschikken over een systeem voor de opmaak en het afleveren van digitale identificatieformulieren. Een dergelijke systeem moet door de OVAM zijn goedgekeurd.

Alle info over het identificatieformulier en de goedgekeurde systemen vind je uitgebreid terug op de website van de OVAM.

Meer info over wanneer wel of niet een identificatieformulier nodig is voor een aantal transporten door gemeenten, vind je ook in de FAQ die Interafval hierover uitwerkte. 

Sara Coessens