Inzamelen op elke locatie per fractie

Elke afvalfractie die onder de sorteerplicht voor bedrijven valt en die vrijkomt bij de gewone werking van een gemeentedienst moet apart worden ingezameld. In een kantoorgebouw met administratieve diensten denk je dan bijvoorbeeld minimaal aan papier en karton (vertrouwelijk en niet-vertrouwelijk), een kleine hoeveelheid pmd en gft, toners en materiaal van printers en kopiemachines, restafval, … Bij een groendienst denk je zeker ook aan grotere hoeveelheden groenafval, zoals snoeihout en  houtafval, bermmaaisel, …

Starten met organisatie van je eigen gemeentelijke bedrijfsafval

 1. Breng alle locaties in kaart waar je gemeente of stad gevestigd is. Hou ook rekening met buitendiensten, scholen, kinderdagverblijven… die ook onder je werking vallen.
   
 2. Breng per locatie in kaart welk afval er vrijkomt tijdens de gewone werking en in welke hoeveelheden.
   
 3. Bekijk hierna welk afval mogelijk vermijdbaar is door het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal in de eigen werking (verplicht) of door het gebruik van wasbare luiers, eigen compostering of hergebruik van groenafval, bouwmaterialen…. Of het sorteergedrag optimaliseren door enkel te werken met sorteereilanden. 
   
 4. Bekijk welke inzameling je door wie wil laten uitvoeren. Kleine hoeveelheden afval die overeenkomen met stromen uit het huishoudelijk afval kunnen ook mee met de huishoudelijke afvalinzameling. Heeft de intercommunale ondersteuning voor de inzameling van eigen bedrijfsafval (aparte ronde, toegang en registratie op het recyclagepark, samenaankoop…)? Of moet je terecht bij een private afvalinzamelaar?
  Voor kleine hoeveelheden afvalstromen op bepaalde locaties kan je ook werken met brengpunten op een centrale locatie om zo het aantal afvaltransporten te beperken.
   
 5. Zorg voor elke afvalstroom die gewoonlijk vrijkomt bij de werking op elke locatie een goede afvoeroplossing voorzien is. Informeer en sensibiliseer de gebruikers maximaal over hoe correct hun afval te scheiden. Evalueer na verloop van tijd of de fracties juist gescheiden worden en correct ingezameld. Evalueer of alle fracties worden ingezameld. Een goed voorbeeld is hier de aanpak van Leuven en Ondersteuning van de intercommunales Imog en Limburg.net in de correcte inzameling en registatie van het gemeentelijke bedrijfsafval
   
 6. Je mag eventueel zelf het afval naar je verwerker/inzamelaar brengen, maar dan moet je wel beschikken over een digitaal identificatieformulier.

Vraag uit de praktijk


Kan ik gebruik maken van de huishoudelijke afvalinzameling in mijn gemeente om afval van mijn gemeentelijke site af te voeren?
Een aantal elementen spelen hierin mee. Het moet gaan om afvalstromen die via de huishoudelijke afvalinzameling of recyclagepark als huishoudelijke afvalfractie worden ingezameld. De hoeveelheden moeten ook overeenkomen met de hoeveelheden van huishoudelijk afval (zie hieronder). Hou er ook rekening mee dat restafval dat je op deze manier afvoert bij je huishoudelijke restafvalcijfer wordt geteld (en hier heeft de gemeente doelstellingen opgelegd gekregen in het lokaal materialenplan)

Vergelijkbaar versus gelijkaardig bedrijfsafval

 • Het vergelijkbare bedrijfsafval is afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheden vergelijkbaar is met het afval van huishoudens. Dit wil zeggen: het moet gaan om afvalstromen die ook via inzamelkanalen voor huishoudelijk afval worden afgevoerd (met name de huis-aan-huisinzameling of het recyclagepark) en dat in hoeveelheid niet wezenlijk meer is dan een huishouden produceert. In dat  geval kan dit afval ook afgevoerd worden via de kanalen voor huishoudelijk afval en volgens de voor het huishoudelijk afval geldende regels. Dit vergelijkbaar bedrijfsrestafval telt dan wel mee in de gemeentelijke restafvalcijfers.
   
 • Gelijkaardig bedrijfsafval is dan afval dat naar aard en samenstelling gelijk is met huishoudelijk afval: het gaat met andere woorden ook om afval dat door huishoudens geproduceerd wordt. Maar in dit geval komt het wel in grotere hoeveelheden vrij bij bedrijven. Voor steden en gemeentes is bijvoorbeeld groenafval hier een mooi voorbeeld.

  Voor de afvoer van dit gelijkaardig bedrijfsafval kan de gemeente beroep doen op een private inzamelaar en in veel gevallen ook op de dienstverlening van de afvalintercommunale voor gemeentelijk bedrijfsafval.  Deze inzameling moet alle regelgeving rond het bedrijfsafval volgen, met onder andere hogere tarieven, een apart contract…

 
Momenteel is er enkel een grens tussen vergelijkbaar en gelijkaardig bedrijfsafval vastgelegd voor restafval. Om te spreken over vergelijkbaar bedrijfsafval mag er maximaal 3 zakken van 60 liter of gemiddeld 22,5 kg per tweewekelijkse inzameling worden aangeboden. Deze grens geldt per locatie of ophaalpunt. Voor de andere afvalstromen is momenteel geen maximale hoeveelheid meer vastgelegd. In het uitvoeringsplan is wel opgenomen dat de gemeenten die vergelijkbaar bedrijfsafval aanvaarden op het recyclagepark, de grenzen van de hoeveelheden hiervan moeten vastleggen.

Afval van zwerfvuilbakjes valt onder huishoudelijk afval en dit afval moet dus niet in transparante zakken worden ingezameld. Omdat dit huishoudelijk afval is, is het dus wel belangrijk om dit afval apart te houden van het gemeentelijke bedrijfsafval