Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2022

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2022 heeft de financiële ondersteuning van lokale besturen voor de begeleiding van en de slaapplekken voor tijdelijke beschermde vluchtelingen uit Oekraïne gewijzigd. Lees hier meer. Met de aangepaste financiering wil de Vlaamse regering de doelstelling 30 000 duurzame slaapplekken tegen eind 2022 een duwtje in de rug geven. Daartoe moeten er meer collectieve publieke slaapplekken, specifieke slaapplekken en slaapplekken in nooddorpen komen. De gastgezinnen zijn voor een groot deel immers een aflopend verhaal.

Aantrekkelijker kader voor de specifieke slaapplekken uit de toeristische sector

Om het voorzien van meer specifieke slaapplekken in de toeristische sector te ondersteunen, werd de bestaande dagvergoeding per slaapplek aangevuld met de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk beschermde vluchtelingen uit Oekraïne. Dat geeft wat meer ruimte in de onderhandelingen met de aanbieders van logies over de prijs.

Uit de evaluatie van de aanpak door de Vlaamse regering kwam ook naar voor dat het in de toeristische sector niet gemakkelijk is om de slaapplekken voor 90 dagen aaneensluitend beschikbaar te houden, wat een voorwaarde was voor de subsidie. Daar wordt nu meer flexibiliteit voorzien. Als de laatste dag van de aaneensluitende beschikbaarheidsperiode valt na 31 augustus, volstaat een aaneensluitende periode van minstens 21 kalenderdagen. In de huisvestingstool wordt het mogelijk om pauzes in de totale beschikbaarheid in te geven.

Oproep aan toeristische sector en lokale besturen

Uit die evaluatie volgde verder ook nog dat het leggen van contacten tussen toeristische sector en lokaal bestuur moeizaam verloopt. Daarom lanceert de Vlaamse regering nu een oproep zowel aan de toeristische sector als aan de lokale besturen om in overleg na te gaan wat er haalbaar is. Toerisme Vlaanderen zal zijn leden via een mailing op de hoogte brengen. Er komt ook nog een VLOT-flits. Ook VVSG neemt zijn rol op.

Om het overleg te faciliteren, kunnen de lokale besturen het Basisregister Vlaams Logiesaanod van Toerisme Vlaanderen raadplegen. Daarin staat een overzicht van alle aangemelde toeristische logies in Vlaanderen, samen met hun contactgegevens en capaciteit (filteren is mogelijk). Zo kan het lokaal bestuur het aanbod in de gemeente bekijken en gericht contact opnemen met aanbieders van logies in functie van de lokale nood aan slaapplekken. Andersom kan de aanbieder van logies na de mailing vanuit Toerisme Vlaanderen ook contact opnemen met het lokaal bestuur. Er wordt evenwel verwacht dat het initiatief vooral vanuit de lokale besturen zal (moeten) komen.

Aandachtspunten en ondersteuning

Bijkomende plaatsen in de toeristische sector kunnen het lokaal bestuur helpen bij het herhuisvesten van tijdelijk beschermden die hun gastgezin moeten verlaten. De bijkomende subsidie geeft meer armslag bij de prijsonderhandelingen. Daarbij moet goed afgesproken worden wat er in de prijs zit en wat niet. We denken dan aan de maaltijden, het bedlinnen, handdoeken (het wassen daarvan), sanitaire producten, enz. Dat is vooral een aandachtspunt in de hotels en andere logies waar de opgevangen personen niet zelf kunnen koken.

Een ander signaal dat VVSG kreeg was dat het onderhandelen met aanbieders van logies niet altijd evident is voor een lokaal bestuur. De VVSG stelt dan ook voor dat dit aan bod kan komen tijdens de provinciale meetings die de VLOT-teams organiseren zodat opgedane ervaringen uitgewisseld kunnen worden. We vragen ook maximale ondersteuning vanuit het Facilitair Bedrijf. We denken dan aan feedback over een te sluiten overeenkomst en dergelijke meer. Misschien kunnen er zelfs een aantal modelovereenkomsten ter inspiratie aangeboden worden.

Ten slotte heeft de VVSG nog een aantal punten i.v.m. ruimtelijke ordening voorgelegd aan de Vlaamse overheid. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, zullen we dat via de website meedelen. Dit is immers de laatste nieuwsbrief tot 19 augustus.

Fabienne Crauwels