l

Auteur:

Gepubliceerd op: 12-04-2021

Ook al blijft de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen een zware financiële uitdaging, dankzij twee beslissingen van de federale regering is er nu ook wat goed nieuws, zo meldde minister van Pensioenen Lalieux in een brief aan de VVSG.

Positief is alvast het feit dat het in 2018 opgezette financieringskanaal vanuit de RSZ naar het Gesolidariseerd Pensioenfonds ook in 2021 wordt voortgezet. De voorbije drie jaar ging het telkens op 121 miljoen euro, maar in de oorspronkelijke federale begroting voor 2021 was hiervoor geen krediet meer ingeschreven. De recente begrotingscontrole heeft dat op uitdrukkelijke vraag van de VVSG en haar Waalse en brusselse zustervereniging nu rechtgezet, én het bedrag geïndexeerd naar 126,2 miljoen euro, wat de wet ook voorschrijft. Het geld is afkomstig van de loonmatigingsbijdrage betaald op de lonen van de statutairen van de lokale besturen, en het is dan ook volkomen logisch dat het de sociale zekerheid (in dit geval: de pensioenfinanciering) van die lokale besturen ten goede komt.

Een tweede beslissing heeft te maken met het systeem van het verlof voorafgaand aan het pensioen ('NAVAP') van de lokale politie. De financiering hiervan werd tot nu toe gedragen door het Gesolidariseerd Pensioenfonds, door de lokale besturen zelf dus. Voortaan gebeurt dit met bijkomende federale begrotingsmiddelen.

De minister geeft in haar brief ook nog aan dat er tegen de zomer een grondige hervorming van het Gesolidariseerd Pensioenfonds moet klaarliggen, waarbij ze uitdrukkelijk de lokale besturen wil betrekken.

Jan Leroy