Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2020

De 121 miljoen die in de jaren 2018, 2019 en 2020 naar het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de lokale besturen ging, moet ook de volgende jaren behouden blijven. Dat vraagt de VVSG in een brief aan de nieuwe federale minister van Pensioenen Karine Lalieux, samen met haar Waalse en Brusselse zustorganisaties.

In 2018 besliste de toenmalige federale regering dat er drie jaar lang 121 miljoen euro zou terugvloeien van de sociale zekerheid naar het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de lokale besturen. Met dat geld wordt dus een deel van de gemeentelijke pensioenfactuur gemilderd. Het ging niet om extra federale middelen, maar om een deel van de aan de RSZ betaalde loonmatigingsbijdrage op het loon van de statutairen door lokale besturen.

Er is een nieuw KB nodig om de betaling ook de komende jaren veilig te stellen. Dat moet er volgens de VVSG, UVCW en Brulocalis dringend komen, het liefst meteen voor verschillende jaren. Alleen zo is er wat uitzicht op middellange termijn over hoe de pensioenfactuur zal evolueren. De vraag sluit ook helemaal aan bij het federale regeerakkoord en de beleidsverklaring van minister Lalieux, die de financiële leefbaarheid van de verschillende pensioenstelsels willen garanderen.

Jan Leroy