Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2021

Steden en gemeenten hebben nood aan een overzicht van alle uitgevoerde grondwerken op de openbare weg op hun grondgebied. Tegen september dit jaar starten de nutsmaatschappijen met de registratie van alle grondwerken - inclusief de puntwerken (werken van catg 3) - in het vernieuwde GIPOD. Het vernieuwde GIPOD decreet waarvan de inwerkingtreding voorzien is begin 2022, zal dit ook verplichten. Ook gemeenten moeten tegen dan al hun grondwerken registreren in GIPOD. Voor meer informatie hierrond kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid.

Ook vragen voor grondwerken, domeintoelatingen en jaarvergunningen in kader van grondwerken zullen rechtstreeks in GIPOD moeten worden aangevraagd. Het is dus niet langer de bedoeling dat gemeenten deze zaken opvragen via gemeentelijke systemen. Indien men reeds een eigen systeem uitbouwde, zal de gemeente deze info vanaf het najaar 2021 dus moeten binnentrekken via GIPOD.

Voor de signalisatievergunningen in kader van grondwerken ligt het enigszins anders: aanvragen kunnen rechtsreeks in GIPOD gebeuren, tenzij de gemeente anders aangeeft en doorverwijst naar een eigen digitaal aanvraagsysteem. Vergunningen voor gewone werken (innames openbaar domein) of evenementen blijven wel rechtstreeks aan te vragen bij de gemeente (en niet via GIPOD). De volledige info over het GIPOD vernieuwingstraject vindt u op deze cocreatie webpagina.
  
In ondertussen bijna 90% van de gemeenten is de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen het kader voor nutswerken in het openbaar domein. Geregeld zijn er nog gemeenten die deze code goedkeuren en ook nieuwe nutsbedrijven dienen deze kaders goed te keuren en te volgen.      
 
Dankzij de meer structurele ingave van ook alle puntwerken vanaf het najaar 2021, zullen gemeenten makkelijker inzicht en overzicht hebben in al deze werken. Hiermee zetten we een mooie nieuwe stap vooruit voor de opvolging van vragen, mogelijke kwaliteitsproblemen bij herstel, inschatting van het hinderaspect, … Het blijven wel in eerste instantie de nutsbedrijven zelf die ervoor moeten zorgen dat hun opdrachtnemers de regelgeving naleven. Door correcte communicatie en signalisatie moeten ook vragen van inwoners over deze werken in eerste lijn zo rechtstreeks mogelijk bij de nutsbedrijven terechtkomen. 

Christophe Claeys