Auteur:

Gepubliceerd op: 03-10-2023

De VVSG wil de komende 2 jaar experimenteren met een nieuwe vorm van internationale samenwerking waarbij Vlaamse gemeenten met een partnergemeente uit Benin of Rwanda rond een specifiek thema uitwisselen. In het kader van zo’n SDG-partnerschap zullen Vlaamse ambtenaren en politici in 2024-2025 in een één-op-één relatie met hun collega's uit Afrika in dialoog kunnen gaan.

We doen een oproep naar Vlaamse kandidaat-gemeenten die rond het thema ‘burgerparticipatie’ (linken met SDG 16) willen uitwisselen met collega’s  uit Rwanda of rond het brede thema ‘lokale welvaart’  (linken met o.a. betaalbare en duurzame energie (SDG 7), waardig werk en economische groei (SDG 8), ongelijkheid (SDG 10), ...) willen uitwisselen met collega’s uit Benin. Het thema ‘welvaart’ is nog heel ruim en zal in samenspraak met de lokale besturen verder worden verfijnd.
 

Waar kan je je concreet aan verwachten?

  • Een inleidende sessie met alle Vlaamse besturen begin 2024 
  • 2 à 3 gemeenschappelijke digitale sessies met de Vlaamse lokale besturen en de partners uit Rwanda of Benin. Dit zowel in 2024 als in 2025.
  • 1 fysiek uitwisselingsmoment per jaar met de Vlaamse lokale besturen die ook een SDG-partnerschap hebben in Benin of Rwanda.
  • In 2024 ga je met +- 3 personen van jouw lokaal bestuur op werkbezoek naar jouw partnergemeente (Rwanda of Benin) of ontvang je een delegatie uit Benin of Rwanda. In 2025 is het andersom. Tijdens deze werkbezoeken organiseert VVSG telkens een inhoudelijke thematische 2-daagse.
  • Naast deze ‘vaste items’ neem je tussentijds regelmatig zelf initiatief om met jouw partnergemeente digitaal uit te wisselen om het leren van elkaar concreter te maken.
     

Hoe stel je je kandidaat?

Geïnteresseerde gemeenten kunnen ten laatste op 30 november 2023 hun kandidatuur bekend maken via dit formulier.
 

Meer informatie?

 

Met de ondersteuning van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

 

Michiel Ouvry