Auteur:

Gepubliceerd op: 11-03-2021

gearchiveerd - recenter nieuwsbericht : Gemeente krijgt inspraak bij afschaffen overwegen (27.10.2022)

 

Het afschaffen van overwegen mag alleen nog na een echte procedure die moet garanderen dat het publiek betrokken wordt en dat de gemeente medezeggenschap heeft. Dat vroeg de VVSG tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie mobiliteit op 10 maart (video - VVSG vanaf 1:24:00).

Het afschaffen van een overweg moet gebaseerd zijn op een expliciete beslissing die politiek gedekt is. Nu gebeurt dat binnenskamers bij Infrabel. 

De procedure voor zo’n afschaffingsbeslissing moet garanderen dat het publiek hierbij betrokken wordt en dat de gemeente medezeggenschap heeft. Idealiter wordt daarvoor verwezen naar het gemeentewegendecreet. Nu is er geen probleem bij een constructief overleg tussen Infrabel en de gemeente, maar de gemeente heeft geen enkele formele poot om op te staan wanneer dat overleg vruchteloos is en Infrabel eigenhandig een overweg afschaft.

Bekijk ons Standpunt en bijhorende presentatie voor meer info.

Steven Verbanck