Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2022

Voordat het college een beslissing neemt over een omgevingsvergunning moet er in sommige gevallen advies worden ingewonnen bij de Vlaamse administratie. Wanneer dat moet, is vastgelegd in het Omgevingsbesluit. Voor gemeenten is een dergelijk gespecialiseerd advies een waardevolle bron van informatie.

Begin juni kregen de gemeenten de mededeling van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat voortaan niet meer in alle gevallen uitdrukkelijk wordt geadviseerd. Elke adviesaanvraag wordt nog bekeken, maar als het Agentschap er géén bedenkingen bij heeft zal ze voortaan niets meer laten weten. Doordat na dertig dagen de adviestermijn verstreken is wordt dit beschouwd als een (stilzwijgend) gunstig geacht advies.

De gemeenten betreuren deze werkwijze. We vinden dat áls gemeenten advies moeten vragen, zij ook uitdrukkelijk een antwoord mogen verwachten. Met andere woorden: het is niet omdat de adviesinstantie meent dat advisering géén meerwaarde heeft, dat dit ook voor de gemeente geen meerwaarde heeft. Bovendien wordt de beslissing over sommige vergunningsbeslissingen door deze werkwijze ook nodeloos vertraagd. Gemeenten moeten zonder advies immers toch de volledige advies termijn wachten voordat een eindbeslissing kan worden genomen.

De VVSG vroeg aan het Agentschap Onroerend Erfgoed om wel degelijk inhoudelijk advies te blijven geven, ook als de voorgenomen werken OK zijn. Zo’n specialistenadvies is een steun in de rug voor gemeenten. Als dat niet zou kunnen, vragen we om uitdrukkelijk te laten weten dat er geen advies komt, zodat de gemeente niet moet wachten met het nemen van een eindbeslissing.

Veel stilzwijgende gunstige adviezen kunnen er overigens op duiden dat in teveel gevallen advies aan het Agentschap Onroerend Erfgoed moet worden gevraagd. Dat is dan overbodig werk voor gemeenten, omdat zij wél advies moeten vragen.

Overigens gaat in de toekomst de regelgeving wat betreft advisering op de schop. Een advies dat nu niet tijdig wordt gegeven wordt volgens art. 26 van het Omgevingsdecreet geacht gunstig te zijn. Als het idee dat in de conceptnota Omgevingsvergunningsdecreet staat, werkelijkheid wordt, zal een niet tijdig advies voortaan betekenen dat aan de adviesplicht is voorbijgegaan. Die wijziging verzwaart de verantwoordelijkheid van de gemeenten ook weer wat. In plaats van een ongemotiveerd positief advies is er dan helemaal géén advies.

Xavier Buijs