Auteur:

Gepubliceerd op: 24-02-2023

De Vlaamse overheid (departement omgeving) bevraagt momenteel de gemeenten om het overzicht van alle geldende gemeentelijke bouwverordeningen en stedenbouwkundige verordeningen te actualiseren.

De Vlaamse overheid weet immers niet altijd welke verordeningen nog steeds van kracht zijn. Een nieuwe verordening moet gemeld worden in het Staatsblad en opgeladen worden in DSI, het online uitwisselplatform voor stedenbouwkundige informatie. Maar daaruit blijkt niet altijd onmiddellijk of die een oude verordening wijzigt of opheft.

Meer specifiek wil de Vlaamse overheid zicht krijgen op verordeningen die de vergunningsplicht verstrengen. Die bevoegdheid staat immers ter discussie, de VVSG overlegt hierover momenteel met het kabinet-Demir. Het ontwerp-verzameldecreet wil immers verordeningen met strengere vergunningsplichten afschaffen zodat dat in heel Vlaanderen identiek geregeld blijft. De VVSG bepleit daarentegen dat gemeenteraden terug niet-vergunningsplichtige of vrijgestelde handelingen mag onderwerpen aan de vergunningsplicht. (nieuwsbericht december 2022)

Zo’n overzicht van verordeningen die de vergunningsplicht verstrengen zal ook helpen bij het evalueren van het Vrijstellingenbesluit.

Het departement maakte een overzicht van de bij haar bekende verordeningen en vraagt die lijst te actualiseren tegen 1 maart 2023 en de ontbrekende informatie op te laden in DSI.

Eventuele vragen hierover kan je richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be.

 

 

Steven Verbanck