Auteur:

Gepubliceerd op: 17-03-2021

Verschillende lokale besturen stellen personeelsleden ter beschikking van de vaccinatiecentra om de vaccinatiestrategie mee in goede banen te leiden. Gelet op de bijzondere omstandigheden moet daarop geen btw aangerekend worden. Dat geldt ook voor het personeel dat door hulpverleningszones ter beschikking wordt gesteld van een vaccinatiecentrum.

De 'circulaire 2021/C/17, betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien' gaat hier dieper op in. 

Ben Gilot