Auteur:

Gepubliceerd op: 12-04-2022

Na meer dan twee jaar overleg en aandringen, is de VVSG  er in geslaagd om de FOD Financiën te overtuigen om opnieuw lokale zitdagen te houden voor belastingplichtigen die, om welke reden dan ook, hulp of uitleg nodig hebben om hun belastingaangifte in te dienen. Lokale besturen moeten vóór 6 mei 2022 aan hun regionaal belastingkantoor laten weten of zij zo een zitdagen wensen.

Samenwerkingsovereenkomst

Een lokaal bestuur dat zitdagen wenst te organiseren, sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de FOD Financiën. Gemeente of OCMW verbindt zich er dan ondermeer toe om de zitdagen bekend te maken bij de bevolking, ze voorzien in een werkruimte met wifi, ze centraliseren de afspraken van hun bewoners,…  Een raadgever van de FOD Financiën komt ter plaatse om advies op maat te geven. Neem dus voor 6 mei 2022 contact op met het regionale belastingkantoor om een en ander af te spreken.

Grote nood

De VVSG heeft bij de FOD Financiën meer dan twee jaar aangedrongen op het opnieuw organiseren van deze zitdagen. Die schafte de zitdagen af omwille van corona en ook toen het opnieuw mogelijk was om ze veilig te organiseren, lag de nadruk bij de federale dienst op het digitale luik. Nochtans vangen digitale vereenvoudigingen niet alles op, zeker niet voor de meeste kwetsbaren in onze samenleving.  Ook de signalen vanuit de OCMW’s en andere welzijnsorganisaties illustreerden de noodzaak aan het opnieuw organiseren van fysieke lokale aanwezigheid van de FOD Financiën, vooral in de aangifteperiode van de personenbelastingen. Bovendien moeten burgers kunnen rekenen op de noodzakelijke basishulp- en dienstverlening vanuit de (federale) overheid. De VVSG is tevreden dat de federale dienst ingaat op het samenwerkingsaanbod vanuit de lokale besturen.

Meer info en documentatie

Peter Hardy