Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2020

De VVSG betreurt dat de FOD Financiën omwille van de coronacrisis geen lokale zitdagen meer houdt voor het invullen van de belastingaangiften en enkel telefonisch én op afspraak ondersteuning biedt. Zeker voor mensen in een kwetsbare positie is het invullen van de belastingaangifte geen eenvoudige klus. De VVSG heeft dit ook tevergeefs aangekaart bij de verantwoordelijken van de FOD financiën. Nochtans waren de zitdagen in de gemeente en OCMW’s de voorbije jaren steeds erg succesvol. Heel wat mensen hebben nood aan ondersteuning. Zelfs voor mensen met een uitkering waarvan het bedrag vooraf is ingevuld, is het belangrijk om bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang of onderhoudsgeld correct aan te geven. Ook tal van oudere mensen of nieuwkomers hebben vaak nood aan advies, liefst ter plekke in direct contact. Met de nodige veiligheidsmaatregelen was dit perfect mogelijk geweest. De VVSG hoopt alvast dat dit bij een eenmalige uitzondering blijft.

Ondertussen trachten sommige gemeenten en OCMW’s zelf te ondersteunen of vrijwilligers in te schakelen. Bekijk alvast enkele tips voor het contact met de FOD Financiën.

De papieren aangifte moet uiterlijk 30 juni worden ingestuurd, voor online aangiften is dat 16 juli. Daarna is ook nog een herziening mogelijk.

Nathalie Debast