Auteur:

Gepubliceerd op: 01-06-2021

De opkomst van data en technologie de voorbije jaren heeft een impact op alle lokale besturen, van hoe we (samen)werken tot hoe we organiseren, communiceren, dienstverlening ter beschikking stellen, ... Deze digitale transformatie brengt heel wat kansen, maar ook uitdagingen met zich mee.  

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen veel kunnen leren van elkaar en starten daarom met een online kennisdelingsplatform - via Microsoft Teams - voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen. Met dit platform willen we kennisdeling tussen steden en gemeenten faciliteren over "alles digitaal". Je kan er terecht met al jouw vragen voor de digitale transformatie in jouw lokaal bestuur. 

Of je nu op zoek bent naar een bestek of sjabloon, ervaringen met leveranciers of een bepaalde product, inspiratie en tips voor een concreet vraagstuk in jouw lokaal bestuur of een andere gemeente om samen te werken aan een project… We bieden jullie graag een kanaal aan om hierover met andere lokale besturen in gesprek te gaan. 

Vanuit de VVSG engageren wij ons ook om jullie via dit kanaal op de hoogte te houden van het reilen en zeilen rond digitalisering op bovenlokaal niveau, met onder andere nieuws over het Vlaams Stuurorgaan IT- en informatiebeleid, MAGDA, Burgerprofiel, Smart Flanders en diverse andere thema's. We behartigen de belangen van de lokale besturen in tientallen interbestuurlijke projecten en overleggen en hiervoor houden we dan ook graag de vinger aan de pols bij onze leden.

Heb je interesse om aan te sluiten? Vul dan dit formulier in en we voegen je toe. Opgelet, enkel VVSG-leden (lokale besturen) kunnen zich hiervoor aanmelden.

Nathalie Dumarey